INICI  ESCOLA  INSCRIPCIONS  CONTACTE         ESP | CAT  
Estudi Karloff          

MonogràficsDATES
Del 5 d’octubre de 2022 al 23 de novembre de 2022 (14 sessions, 42 h lectives)

*no hi haurà classe el 12 d’octubre per festivitat.


HORARIS

Dimecres i dijous de 18:30 a 21:30h


PREU

440 €
*amb possibilitat de fraccionar.


INSCRIPCIÓ

Per reservar la teva plaça contacta amb nosaltres a info@estudikarloff.com o omple el formulari d’inscripcions situat a la part superior de la nostra pàgina web.


TÈCNICA DE NARRACIÓ: AUDIOLLIBRES I PODCAST DE FICCIÓ amb EUGENI ROIG

         
Continguts específics de l’assignatura:


La veu és un element comunicatiu vital en el sector audiovisual, però és el més important en la comunicació exclusivament auditiva. Els audiollibres s'han convertit en una nova manera de llegir sense llegir, una forma extraordinària d'arribar més lluny en la divulgació del contingut escrit, sigui literari o didàctic. No obstant això, llegir en veu alta el text, senzillament, és llegir.

D'aquí la importància d'abordar la Tècnica de narració d'audiollibres i podcast de ficció des d'una perspectiva diferent. El text, tot i que és concebut per ser llegit de manera escrita, ha de ser traslladat verbalment amb eficàcia, en cas contrari l'oient/lector no quedarà ni "atrapat" ni seduït per la narració de l'audiollibre. És probable que aquest tipus de narració i locució sigui la més complexa de realitzar i dur a terme, bàsicament, perquè en el cas de l'audiollibre, el text no ha estat pensat ni creat per ser verbalitzat.

L'objectiu, en la creació d'aquesta nova oferta pedagògica dins l'Estudi Karloff, és el de donar eines a les futures generacions d'intèrprets per abordar la creació i l'execució d'un producte que creix exponencialment a Catalunya. Bastir de professionalitat un mercat que, ara com ara, aconsegueix qualitat de manera molt desigual i aleatòria. No es tracta només de llegir en veu alta, no es tracta de recitar, ni declamar, no es tracta de tenir una veu atractiva... es tracta de saber explicar una història, de connectar emocionalment i de manera íntima amb l'oient servint el punt de vista de l'autor del llibre.

Us ofereixo un mètode propi que integra conceptes tècnics tant de veu, expressió oral, dicció i interpretació que ja són referència de qualitat pedagògica, i els he reajustat al mitjà d'àudio que ens ocupa: la narració d'audiollibres i ficcions sonores o podcast de ficció.

Aquesta assignatura ha de tenir un vessant clarament pràctic com totes les tècniques que s'imparteixen l'Estudi Karloff. L'alumnat rebrà una formació tècnica concreta i una posada en pràctica d'aquesta mitjançant els equips tècnics que es trobaran en el món professional més endavant.


Objectius o competències que es treballaran a l’assignatura:

 • Conèixer les claus i tècniques necessàries per afrontar amb solvència la narració d'audiollibres i la interpretació de ficcions sonores.
 • Aprendre a utilitzar recursos que potenciïn la narració per evitar la lectura automatitzada i neutra en veu alta.
 • Aprendre a fer servir la tècnica d'interpretació en formats digitals sonors.
 • Distingir els diferents tipus de text d'audiollibres i així treballar la narració de manera encertada.
 • Descobrir amb quins recursos compte l'alumnat per deixar de "llegir en veu alta" i començar a explicar una història.
 • Conèixer de quina manera afrontar els diàlegs d'un text literari amb profusió de personatges.
 • Entendre que els canvis de to, intensitat, velocitat i ritme juntament amb la naturalitat i la dicció són essencials per a la narració de qualitat.
 • Saber aplicar la locució d'audiollibres i no suposar que la interpretació d'un text sinó la narració convincent d'aquest.
 • Saber aplicar la tècnica d'interpretació en ficcions sonores.
 • Saber preparar i entrenar per optimitzar la tècnica de narració d'audiollibres i la interpretació de ficcions sonores.
 • Saber comprendre i analitzar molts exemples de narració d'audiollibre amb què il·lustrar les explicacions i la didàctica.


Continguts formatius:

 • L'obra.
 • La ficció i la no-ficció.
 • La fonètica, el ritme, la intensitat i la velocitat.
 • La transformació.
 • L'oralitat digital.
 • El to.
 • El micròfon.
 • L'oïda.
 • Dicció per a àudio.
 • Prosòdia per a àudio.
 • L'emoció per a àudio.
 • El punt de vista.


Format de l’assignatura:

 • Els idiomes de treball seran el català i el castellà.
 • Aquesta assignatura és eminentment pràctica tot i que també teòrica. L’alumnat treballarà amb micròfon i auriculars i enregistrarem els seus fragments de locució perquè puguin escoltar-se, corregir i aprendre. Aquests fragments seran d’ús intern i pedagògic.
 • L’objectiu, com en altres assignatures de l’Estudi Karloff és que l’alumnat es formi amb les eines que els acostin més a la realitat laboral que es trobaran.
EUGENI ROIG

Eugeni Roig, director d’enregistrament d’audiollibres, actor format a l’ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic) de Barcelona, especialitzat en teatre de text, prosòdia, dicció i coaching d’intèrprets, de llarga trajectòria en teatre i en el sector audiovisual de Catalunya, Espanya i l’estranger (França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Rússia, Argentina i Sèrbia); que ha pogut desenvolupar la seva vida professional en diferents disciplines: músic i compositor de bandes sonores per a teatre i d’altres formats escènics, membre de la companyia estable del Teatre Lliure sota el mandat d’Àlex Rigola, amb la solvència contrastada d’haver dirigit, entre els anys 2018 i 2021, més de trenta audiollibres de qualitat per a diverses editorials, amb bona acollida per part dels oients; i també és director artístic de La Fàbrica Books, dins els estudis de so La Fábrica de Carbón.ESTUDI KARLOFF

                                                 ︎ ︎